Katastrofsäkring

Skapa trygghet genom att planera för det värsta

En väl avvägd försäkring

När affärerna blir allt mer beroende av fungerande IT-system minskar utrymmet för nedtid. Hotbilden i form av katastrofala haverier och cyberattacker växer ständigt. Proact kan hjälpa er hantera riskerna genom en lösning för katastrofsäkring som matchar såväl era behov som budgeten. Investeringen – vad tryggheten i form av katastrofskydd är värd – ska vägas mot den potentiella kostnaden. Om stillastående system betyder noll intäkter kan hela verksamheten äventyras.

Nyckeltalen vid avbrott

Nyckeltalen vid avbrott

Katastrofsäkring skyddar er organisation genom att möjliggöra fortsatt drift eller återställa verksamhetskritiska funktioner i händelse av katastrof eller annan allvarlig störning. Två viktiga nyckeltal i sammanhanget är återställningspunkt (RPO, Recovery Point Objective), det vill säga hur färskt data man kan återläsa och återställningstid (RTO, Recovery Time Objective), hur lång tid det tar att komma tillbaka i drift. RPO avgör hur ofta man behöver ta backup. RTO är den maximala nedtiden som er organisation kan hantera.

Våra lösningar

Våra lösningar

Proact har erfarenhet av att leverera alla slags lösningar för katastrofsäkring. I kombination med vår roll som oberoende rådgivare betyder det att vi alltid kan föreslå den rätta lösningen för er. Den kan till exempel utnyttja snapshot-teknik eller synkron replikering för att skydda ert data. Om behöver högsta tillgänglighet även för enskilda applikationer kan lösningen också omfatta Proacts hybridmoln eller en publik molntjänst.

Testning

Regelbunden testning är en självklar del av kaststrofskyddet. Det måste till för att garantera funktionen hos den lösning vi implementerat, eftersom alla IT-miljöer förändras med tiden. Testerna ger ett kvitto på att katastrofskyddet uppnår era mål, att data kan återläsas och driften återställas tillräckligt snabbt. Testerna ger också tillfälle att utbilda era medarbetare om hur de ska agera i händelse av katastrof. Vi hjälper era att genomföra testerna utan störningar i produktionsmiljön.

Löpande support

Löpande support

Proact erbjuder även support som komplement till er lösning för kaststrofsäkring. Vi säkerställer att den hålls uppdaterad i jämna steg med hårdvara och programvara. Självklart ser vi till att lösa problem och rätta fel i enlighet med den avtalade servicenivån.

Katastrofsäkring som tjänst (DRaas)

Katastrofsäkring som tjänst (DRaas)

Proacts tjänst för katastrofsäkring Disaster Recovery as a Service (DRaaS) erbjuder ett attraktivt alternativ till att bygga upp ett eget sekundärt datacenter. DRaaS är en säker molnbaserad lösning som innebär att Proact genom våra datacenter kan ta över er drift om ni drabbas av ett större haveri. Tjänsten kan utformas flexibelt så att data och applikationer återställs med i den prioritetsordning som bestäms av er verksamhet – det blir på så vis också en mycket kostnadseffektiv lösning.

Fördelar

Kostnadseffektiv

Kostnadseffektiv

Vi levererar den bästa lösningen med er budget

Pålitlig

Pålitlig

Regelbundna tester att kastastrofsäkringen fungerar

Erfarenhet

Erfarenhet

Proacts specialister behärskar alla slags lösningar för katastrofsäkring

Avtalad servicenivå (SLA)

Avtalad servicenivå (SLA)

Vi garanterar att katastrofsäkringen fungerar som den ska

Oberoende

Oberoende

Som rådgivare kan vi rekommendera den bästa lösningen

Våra kunder säger

Med ett litet internt IT-team i London och många kontor och kraftverk på den afrikanska kontinenten har hanteringen av våra system varit extremt utmanande. Samarbetet med Proact har givit oss flexibilitet och trygghet i att veta att vårt data och våra tjänster snabbt kan återställas om olyckan är framme.

Gary Mitchem, IT Director, Globeleq

Jag är mycket nöjd med hur projektet genomförts. Alla i Proact-teamet visade sig vara experter på sina områden under alla faser av projektet. Vi har länge samarbetat med Proact och det aktuella projektet har bara bekräftat att vi gjorde rätt i att välja Proact.

Martin Košec, Infrastructure Manager, Teva Czech Industries

Genom Proacts tjänst har vi fått en mycket effektivare lösning med betydligt högre prestanda till en fast kostnad per GB, vilket gör det enkelt att förutse våra lagringskostnader under de närmaste tre åren.

Michael Jopling, Services Infrastructure Manager, Pinsent Masons

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Kundreferenser

SCAN COIN

SCAN COIN har framtidssäkrat sin IT genom den senaste tekniken, i kombination med kvalificerad support. Läs hur företaget förnyade sin IT-arkitektur med stöd från Proact.

Läs mer

AutoBinck (in English)

Proact hjälpte AutoBinck - en av de största aktörerna på den europeiska mobilmarknaden - att ta nya grepp om sin lagringsmiljö.

Läs mer

University of Gloucestershire (in English)

Ta reda på varför universitetet i Gloucestershire valde Proacts effektiva, snabba och effektiva IT-övervakning, support och incidenthanteringstjänst.

Läs mer