Finansiering

Det bästa sättet att betala för er IT

Slipp startkostnader med fasta avgifter där allt ingår

Samtidigt som företag söker nya vägar för sin IT-leverans förändras även sättet som de betalar för den. Det finns en stark trend mot att flytta en större del av IT-finansieringen från investeringsbudgeten till driftbudgeten och ersätta kapitalkostnader med rörelsekostnader. I själva verket tillämpar de flesta organisationer en blandning av dessa modeller. Proact har erbjudit finansieringslösningar till våra kunder sedan 2009.

Heltäckande finansiering

Heltäckande finansiering

Proact kan hjälpa er finansiera allt ni behöver från oss. Med det menas alla tjänster ni får från oss, från rådgivning till molntjänster och support, liksom den hårdvara och programvara som ligger till grund för er lösning.

Med vår finansiering behöver ni inte betala något i förskott eller vid leverans. Vi tillämpar istället fasta månads- eller kvartalsavgifter.

Bli inte stående med föråldrad teknik

Bli inte stående med föråldrad teknik

Eftersom ni inte köper in lösningen till att börja med så äger ni heller ingen utrustning. Det betyder att ni slipper ansvaret för underhåll eller att byta ut produkter som gjort sitt. Det ligger på vårt bord.

Ni blir därför aldrig stående med föråldrad teknik eller utrustning som saknar support.

Begränsad kapitalbindning

Begränsad kapitalbindning

Med finansiering från Proact slipper ni binda upp kapital i IT-infrastruktur. Istället får ni full frihet att använda kapitalbudgeten till strategiska investeringar eller utvecklingsprojekt som på andra sätt skapar värde för er organisation.

Dessutom kan få ett bättre kassaflöde. Proacts finansiering betyder att ni betalar för er lösning eller tjänst i efterskott, alltså när ni redan tagit del av de fördelar som leveransen skapar. Det minskar era risker. Vår finansieringslösning innebär också att ni inte belastar era krediter, vilket lämnar fler alternativ öppna för framtiden.

Slipp kapitalkostnader

Slipp kapitalkostnader

För att inte belasta investeringsbudgeten har ni möjlighet att redovisa alla eller delar av era IT-utgifter som rörelsekostnader. Vi erbjuder också olika alternativ för senarelagda betalningar så att ni kan skaffa den teknik ni behöver på ett så enkelt och överkomligt sätt som möjligt.

Möjlighet till förlängning och köp

Möjlighet till förlängning och köp

När slutet av er avtals- eller leasingperiod närmar sig hoppas vi att ni vill förlänga. I så fall har ni möjlighet att uppgradera utrustningen om det är möjligt. Om ni väljer att inte förlänga finns även alternativen att antingen returnera utrustningen eller att helt enkelt köpa den.

Fördelar

Fasta avgifter

Fasta avgifter

Betala månads- eller kvartalsvis

Undvik kapitalinvesteringar

Undvik kapitalinvesteringar

Slipp binda upp kapital i dyr IT-infrastruktur

Komplett lösning

Komplett lösning

Finansiering som omfattar system, tjänster och support

Bättre kassaflöde

Bättre kassaflöde

Betala först när ni har fått nytta av lösningen

Förnyelse

Förnyelse

Möjlighet att uppgradera till ny utrusning

Utanför balansräkningen

Utanför balansräkningen

Belasta inte investeringsbudgeten

Våra kunder säger

Med Service Management från Proact blev det möjligt för oss att uppnå en högre servicenivå till 50% lägre kostnad än med ett internt team.

Brian Coburn, Group IT Manager, Stagecoach

Genom Proacts tjänst har vi fått en mycket effektivare lösning med betydligt högre prestanda till en fast kostnad per GB, vilket gör det enkelt att förutse våra lagringskostnader under de närmaste tre åren.

Michael Jopling, Services Infrastructure Manager, Pinsent Masons

Samarbetet med Proacts konsultteam fick oss att snabbt inse potentialen med IT. Genom att kartlägga våra affärsmål och utmaningar kunde Mace-koncernens styrelse greppa fördelarna med en ny plattform för att hantera utmaningarna i ett växande företag. Proact levererade en lösning i världsklass. Den hjälper oss att sänka kostnaderna, agera snabbare på marknaden och ligger till grund för vår IT-strategi.

Alan Webb, IT Operations Director, Mace Group

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.