Migrering

Smidig och trygg flytt till en ny miljö

En metod för all slags data och infrastruktur

Att migrera ett system eller en tjänst till en ny infrastruktur eller till molnet är den kanske mest kritiska fasen i ett IT-projekt. Proact förstår betydelsen av detta. Vårt konsultteam har omfattande erfarenhet från migrering av alla slags data mellan olika plattformar och tjänster. Vilken utmaning ni än står inför kan vår beprövade metodik för migrering hjälpa er att minska riskerna, säkerställa en smidig övergång och ett lyckat resultat.

Ladda ner vår broschyr
Vad är migrering?

Vad är migrering?

Migrering är en avgörande fas i ett IT-projekt där system, applikationer eller nätverk flyttas till en ny driftmiljö. Det kan innebära en komplicerad process på grund av skillnader mellan de två miljöerna, eller om data hanteras av olika parter på skilda platser. Komplexiteten ställer höga krav på en välplanerad migrering.

Planeringsworkshop

God planering är helt avgörande för en lyckad migrering. Proact genomför workshops med er för att skapa en gemensam förståelse kring er miljö och kraven, liksom om begränsningar och beroenden. Vi diskuterar varje steg i migreringen, från tidsförlopp till tester, och tar in synpunkter och förväntningar från alla intressenter. Sedan är vi redo att göra detaljplaneringen.

Migreringsplan med tjänsterna i fokus

Migreringsplan med tjänsterna i fokus

Efter den inledande planeringsworkshopen tillämpar vi en tjänsteorienterad metod för att planera migreringen i detalj. Detta för att minska riskerna, underlätta processen och att så långt om möjligt undvika störningar i verksamheten under migreringen. Vår planering omfattar tjänster, data och nätverk liksom gränssnitten för förändringshantering och drift.

Att sätta planen i verket

Att sätta planen i verket

När vi fastställt och enats om planeringen är det nästan klart för att börja er migrering. Men innan dess är det viktigt att kommunicera med alla delar av er organisation, genomföra de kontroller som krävs samt att frysa de berörda tjänsterna så att förutsättningarna inte riskerar att förändras. För verksamhetskritiska system kan det behövas en eller flera testkörningar för att säkerställa att vår metod fungerar och att tjänsterna uppfyller era krav även efter migreringen.

Fördelar

Smidig övergång

Smidig övergång

Utan att störa ert dagliga arbete

Få bort riskerna

Få bort riskerna

Med stöd av beprövade rutiner och projektledning

Snabb installation

Snabb installation

Applikationer, system och tjänster kan snabbt komma igång

Kostnadskontroll

Kostnadskontroll

Vi vet på förhand hur mycket tid som krävs

Strukturerad

Strukturerad

Migrering steg för steg medför mindre risker

Beprövade metoder

Beprövade metoder

Kompetens som bygger på lång erfarenhet

Våra kunder säger

Det är enkelt att skala upp vår lösning när behoven växer och dessutom sparar vi en hel del utrymme. Vi är också trygga med Proact som samarbetspartner och stöd när vi kör igång den nya miljön,

Jonas Lindberg, driftansvarig, Prosona Gruppen

Samarbetet med Proacts konsultteam fick oss att snabbt inse potentialen med IT. Genom att kartlägga våra affärsmål och utmaningar kunde Mace-koncernens styrelse greppa fördelarna med en ny plattform för att hantera utmaningarna i ett växande företag. Proact levererade en lösning i världsklass. Den hjälper oss att sänka kostnaderna, agera snabbare på marknaden och ligger till grund för vår IT-strategi.

Alan Webb, IT Operations Director, Mace Group

Med ett litet internt IT-team i London och många kontor och kraftverk på den afrikanska kontinenten har hanteringen av våra system varit extremt utmanande. Samarbetet med Proact har givit oss flexibilitet och trygghet i att veta att vårt data och våra tjänster snabbt kan återställas om olyckan är framme.

Gary Mitchem, IT Director, Globeleq

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Kundreferenser

Aa en Maas (in English)

Proact och Dell Technologies hjälpte de lokala vattenmyndigheterna i Holland med ny lagrings- och backuplösning och därmed ökade tillgängligheten av data.

Läs mer

Pro-Duo (in English)

Ta reda på hur Proact förbättrade infrastrukturen för denna återförsäljare av professionella skönhetsprodukter, vilket ledde till förbättrad prestanda och rapporteringshastighet.

Läs mer

Havas (in English)

För att säkerställa att personalen hade full IT-kapacitet på sju nya kontor arbetade Havas UK med Proact för att införa en integrerad struktur för att hjälpa anställda att möta kundernas krav.

Läs mer