Premium Support+

Driftövervakning 24x7, support och hjälp med incidenthantering

Ett vakande öga

Support betyder vanligtvis att ni får hjälp när ni ber om det. Men vissa organisationer behöver mer än så. Med Proact Premium Support+ övervakar vi er drift dygnet runt på distans och ger support. Våra specialister tar rollen som virtuella medlemmar i ert team och kontaktar er om något allvarligt inträffar. Sedan hjälper vi er att ta itu med situationen. Vi koordinerar felsökning och serviceinsatser tills problemet är löst. Det betyder att ert IT-team kan lägga mer tid på att hjälpa användarna.

Ladda ner vår broschyr
Driftövervakning 24x7

Driftövervakning 24x7

Genom Proacts övervakningsplattform kan vi erbjuda fjärrstyrd övervakning och support på ett säkert sätt, med stöd av våra driftcentraler som arbetar dygnet runt.

I er miljö placerar vi en enhet som hämtar in driftinformation från aktuella servrar och nätverksenheter och håller ett öga på er miljö och dess konfiguration.

I ett säkert datacenter hos Proact finns driftstödsystemet som sammanställer all information, händelser, larm och statistik. Systemet är dubblerat för att vara feltolerant. Via en självserviceportal kan ni få ständig överblick över er miljö med information som presenteras i nära realtid.

Incidenthantering

Incidenthantering

Vi hjälper er att snabbt undersöka fel eller avvikelser i er miljö. Vid allvarliga incidenter gör vi det som krävs för att återställa normal drift eller för att förhindra ett avbrott.

Vi står i direkt kontakt med produktleverantörer för att analysera loggar eller få ytterligare hjälp och delar sedan med oss av deras rekommendationer till er. Vi samordnar också serviceinsatser och sköter kontakterna med leverantören åt er i dessa fall.

Er verksamhet i fokus

Er verksamhet i fokus

Vi hanterar er miljö enligt branschstandarden ITIL (Information Technology Infrastructure Library) och följer dess rutiner för IT-administration där fokus ligger på att anpassa tjänster och leverans till verksamhetens behov. ITIL omfattar bland annat enhetliga processer för hantering av incidenter, fel och systemförändringar, liksom rapportering, rutinkontroller och versionshantering.

När ni behöver ännu mer support

När ni behöver ännu mer support

Om ni är intresserade av Proacts erbjudande för heltäckande driftstöd, läs då vidare om Service Management under "Ytterligare tjänster" nedan. Vi kan ta ansvar för varje detalj och uppgift i den löpande driften av er miljö, från rapportering och felsökning till versionshantering

Det betyder inte bara att ni får ut största möjliga nytta av era investeringar, utan att ert IT-team också får så mycket tid som möjligt över till annat än den dagliga driften. En tid som de istället kan ägna åt utvecklingsprojekt och att hjälpa era användare.

Fördelar

Tillgänglig

Tillgänglig

All support ni behöver, 24 timmar om dygnet, året om

Kostnadseffektiv

Kostnadseffektiv

Fast månadsavgift istället för höga interna kostnader

Det viktigaste först

Det viktigaste först

När något går snett gör vi allt för att hitta lösningen

Prestanda

Prestanda

Låt våra specialister hjälpa er optimera er lösning

Avlasta ert IT-team

Avlasta ert IT-team

Vi sköter underhållet så att ni kan ta hand om användarna

Flexibel

Flexibel

Anpassa funktioner och servicenivåer efter era behov

Våra kunder säger

Vi är nöjda med Proact som partner. Vi möts av människor vi känner och kontakterna fungerar alltid bra när det handlar om support.

Mikael Karlsson, systemingenjör, SCAN COIN

Vi behöver självklart support eftersom vi inte kan ha all kompetens internt. Våra erfarenheter av direkta kontakter med leverantören är att det går långsamt, men med Proact får vi alltid snabba svar. När det gäller daglig support ser vi att Proact lägger mycket tid och energi på att lösa våra problem.

Wouter Van der Baan, IT Manager, AutoBinck

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Kundreferenser

GemCC (in English)

Den organisatoriska tillväxten innebar en stor ökad datamängd hos GemCC, så kommunens vände sig till Proact för en lösning.

Läs mer

AutoBinck (in English)

Proact hjälpte AutoBinck - en av de största aktörerna på den europeiska mobilmarknaden - att ta nya grepp om sin lagringsmiljö.

Läs mer

Holland Colours (in English)

För att säkerställa kontinuitet i hela världen, sökte Holland Colors en IT-partner som kunde ta hand om hela infrastrukturen. Valet föll på Proact och våra tjänster.

Läs mer