Proact Hybrid Cloud

En molnplattform som erbjuder den flexibilitet som krävs för att samla era system inom ett enhetligt, automatiserat och säkert ekosystem för IT.

En bekväm lösning på många utmaningar

Behöver ni förnya er IT för att möta alla krav från verksamheten? Då kan Proact Hybrid Cloud vara rätt väg framåt. Det ger er lösning för IT-infrastruktur levererad som en tjänst, anpassad till er verklighet och utmaningar inom IT. Proact Hybrid Cloud kan på ett effektivt och flexibelt sätt stödja er verksamhet, bland annat genom självservice och möjligheter till integration med det publika molnet.

Ladda ner vår broschyr
Vad är Proact Hybrid Cloud?

Vad är Proact Hybrid Cloud?

Proact Hybrid Cloud är en molnplattform som erbjuder den flexibilitet som krävs för att samla era system inom ett enhetligt, automatiserat och säkert ekosystem för IT. Tjänsten ger full kontroll över ert egna data, oavsett om det ligger i ett privat moln eller i ett publikt moln, exempelvis AWS. Med Proact Hybrid Cloud får ni också valfrihet, så att ni utan kompromisser kan välja den bästa plattformen för varje uppgift.

Hur det fungerar

Hur det fungerar

Proacts molnspecialister ansvarar för driften och levererar ett virtuellt datacenter som integrerar era interna plattformar med det publika molnet, samtidigt som ni behåller kontrollen över hela IT-miljön, era applikationer och system. Självserviceportalen som hör till Proact Hybrid Cloud gör det enkelt att hantera er miljö och lägga till resurser inom servrar, lagring och nätverk.

Tack vare Proacts flexibla prismodell får ni en lösning med praktiskt taget obegränsad kapacitet som kan anpassas och skalas efter era aktuella behov. Nya tjänster kan direkt läggas upp på webben och befintliga system kan flyttas från intern drift till Proacts moln. Ni kan räkna med en tillgänglighet på 99,99%.

Allt detta ingår som standard. Vi erbjuder också tillval för ytterligare integration och automatisering. Ni kan även komplettera med tjänster för backup och katastrofsäkring.

Anpassad integration och automatisering

Anpassad integration och automatisering

Om ni behöver integrera Proact Hybrid Cloud med er befintliga infrastruktur på en djupare nivå eller med andra molntjänster så kan vi erbjuda en anpassad lösning som bygger på automatiseringsplattformen vRealize från VMware.

Den kan ni utnyttja för att orkestrera installationen av programvara tjänster eller andra IT-resurser utifrån användarnas önskemål. Beställningar kan göras antingen från en katalog eller genom en självserviceportal. Plattformen gör det möjligt att på förhand skapa rutiner och hantera resursallokering, godkännanden och livscykler. Ni kan också få tillgång till en särskild portal för att hantera tjänster i det publika molnet.

Stöd för migrering

Stöd för migrering

Vi tillämpar ett enkelt, standardiserat arbetssätt för att flytta tjänster från ert datacenter till Proact Hybrid Cloud, ett effektivt verktyg för att förebygga störningar och avbrott. Tack vare automatisk orkestrering räcker det med ett klick för att samtidigt flytta hundratals virtuella maskiner. Ni behåller samtidigt full kontroll över migreringen och i vilken takt den genomförs.

Inbyggd säkerhet

Inbyggd säkerhet

Proact Hybrid Cloud erbjuder flera alternativ för säkerheten, tillsammans med processer och professionell, personlig kompetens som krävs för att hantera säkerheten på era villkor. Vi anpassar er lösning i hybridmolnet till er verksamhet och era säkerhetskrav.

För den fysiska säkerheten svarar Proacts datacenter, där vi lagrar ert data på angivna platser, samt våra två centra för nätverkshantering. Samtliga är kvalitetscertifierade enligt ISO27001.

Säkerheten kring den logiska infrastrukturen omfattar bland annat tvåfaktors autentisering, virusskydd på systemnivå och mikrosegmentering genom mjukvarudefinierade nätverk. Vårt säkerhetsteam håller ständigt koll på Proact Hybrid Cloud. Om ett hot dyker upp kan det snabbt identifieras och åtgärdas.

Löpande support

Löpande support

Vi tar hand om löpande support för Proact Hybrid Cloud genom Service Management, där vi övervakar och hanterar plattformen och alla dess detaljer dygnet runt. I detta ingår allt från felhanering till hälsokontroller, patchar och uppgraderingar.

Heltäckande support är en central del av vårt erbjudande för hybridmolnet. Det betyder att era tjänster levereras enhetligt och med tydliga ansvarsförhållanden. Även omfattningen på vår insats är flexibel. I normalfallet täcker vårt driftstöd upp till hypervisor-nivån, men vid behov kan det utsträckas till VM- eller operativsystemnivå.

Fördelar

Snabbare anpassning

Snabbare anpassning

Lösningen kan direkt skalas upp eller ned efter behov

Anpassad säkerhet

Anpassad säkerhet

Inbyggd säkerhet med bland annat SIEM som tillval

Uppfyller era krav

Uppfyller era krav

Vi garanterar att ert data lagras där ni bestämt

Avtalad servicenivå

Avtalad servicenivå

För garanterad tillgänglighet, svarstid och kundupplevel

Lägre kostnader

Lägre kostnader

Som regel 25% billigare än liknande tjänst i publika molnet

Beprövad

Beprövad

Ständigt förbättrad plattform som utvecklats över 10 år

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Kundreferenser

Comcare (in English)

När Comcare plötsligt fick ett stort antal nya kunder tog man hjälp av Proact och vår Proact Hybrid Cloud-lösning.

Learn more

Taylor Vinters (in English)

Med planer på att påskynda tillväxten valde Taylor Vinters en rad tjänster från Proact för att säkerställa att IT-funktionen var tillräckligt flexibel för att utvecklas tillsammans med verksamheten.

Learn more

Auxillis (in English)

När Auxillis stod inför en större uppgradering av sina servrar, lagrings- och datacentertjänster, fanns det inget bättre alternativ än Proacts tjänst "Infrastructure as a Service".

Learn more