Projektledning

Få komplexa projekt klara i tid och inom budget

Expertstöd för rätt planering och samordning

Moderna IT-miljöer består av komplexa system och lösningar. Det betyder att det också är en komplex uppgift att driva projekt för att utveckla dessa. Många människor, olika tekniker och även ett flertal anläggningar kan vara inblandade. Utan rätt planering och samordning är risken stor att projektet spårar ur, att tids- och budgetramarna spricker och att verksamheten utsätts för risk. Proact har erfarna projektledare som med stöd av sin kompetens, våra beprövade metoder och smidiga processer kan leda arbetet rätt, mot ett lyckat slutresultat och nöjda intressenter.

Kompetens som skapar nytta

Kompetens som skapar nytta

Projektledning från Proact innebär att vi tillämpar våra kunskaper, gedigna erfarenhet och de processer vi utvecklat för att säkerställa att ert projekt blir framgångsrikt.

När vi använder projektledare

Proact utser som regel en projektledare för ett projekt som pågår mer än 7-8 dagar, liksom om det omfattar datamigrering eller komplex logistik. Det kan vi också göra på begäran för mindre projekt om ni bedömer att det är nödvändigt för att leverera i nivå med era förväntningar och krav.

En investering som betalar sig

En investering som betalar sig

Om projektet innebär att många personer arbetar hos er med vitt skilda uppgifter och kompetenser så ser projektledaren till att alla kan samarbeta effektivt så att tidsplanerna hålls. Med stöd av sin erfarenhet kan hen också förutse svårigheter innan verkliga problem uppstår.

Våra projektledare blir inte bara garanter för ett lyckat resultat. Deras insats betyder också att ni slipper mycket betungande arbete och att alla intressenter får rätt information om hur arbetet fortskrider.

Samordning av projekt

Samordning av projekt

För mindre och lite enklare projekt erbjuder vi också en nedskalad variant av projektledning som vi kallar projektsamordning. Det är en tjänst som följer samma principer och som till stor del skapar samma resultat för projekt där det inte är nödvändigt att vi finns på plats hos er.

Fördelar

Tidshållning

Tidshållning

Skapa bättre förutsättningar för att tidsplanen håller

Kostnadskontroll

Kostnadskontroll

Säkerställer optimalt resursutnyttjande

Mindre krångel

Mindre krångel

Oroa er inte för att behöva göra allt själva

Öka chansen för att lyckas

Öka chansen för att lyckas

Vi vet av erfarenhet vad som funkar och vad som inte gör det

Gör alla intressenter nöjda

Gör alla intressenter nöjda

Våra projektledare ser till att alla är välinformerade

Effektiv riskhantering

Effektiv riskhantering

Löser potentiella problem innan de blir verklighet

Våra kunder säger

Proact förstod oss redan från början och har alltid varit intresserade av att ge oss den lösning som passar oss bäst. Vid funktionsfel behöver vi inte oroa oss för hur vi ska få upp systemet igen. Proact hittar felet direkt.

Johannes Wagner, System Administrator and Project Lead, The Roman Catholic Archdiocese of Bamberg

Vårt samarbete med Proact har gått bra. De uppfattade våra önskemål och krav och satte samman ett dedikerat team direkt när vi valt en lösning. De granskade de tekniska förutsättningarna för våra olika lagrings- och prestandabehov och tog fram en detaljerad specifikation på en lösning som skulle vara idealisk för oss.

Ian Lissimore, IT-systemadministratör, Köpenhamns universitet

Jag har tidigare arbetat med Proact och har alltid varit imponerad av deras professionalism, kunskap och kompetens inom design och implementation. Detta visade sig återigen när de tog fram en skräddarsydd lösning utifrån Tates behov. Efter implementeringen av den nya lagringslösningen har allt fungerat som det ska, utan några som helst problem - över lag mycket bra jobbat!

Grahame Scott, Head of IS Solutions, Tate

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Kundreferenser

Havas (in English)

För att säkerställa att personalen hade full IT-kapacitet på sju nya kontor arbetade Havas UK med Proact för att införa en integrerad struktur för att hjälpa anställda att möta kundernas krav.

Läs mer

Comcare (in English)

När Comcare plötsligt fick ett stort antal nya kunder tog man hjälp av Proact och vår Proact Hybrid Cloud-lösning.

Läs mer

LoQutus (in English)

När LoQutus befintliga infrastruktur nådde "end of life" samtidigt som företagets skulle flytta till nya lokaler beslutade IT-teamet att det var dags för en ny strategi. Lär dig varför de valde att Proact fick hosta deras miljö

Läs mer