Security maturity assessment

Det första viktiga steget mot den cybersäkerhet ni behöver

Vilken nivå håller egentligen er IT-säkerhet?

Och hur är det ställt med er förmåga att förebygga, upptäcka och återställa efter incidenter? Det kan vi hjälpa er att ta reda på med Security Maturity Assessment, en tjänst som vänder sig till organisationer som på något sätt är osäkra kring sin säkerhet. Våra specialister hjälper er att se det som inte alltid är tydligt. Det handlar om en omfattande granskning av IT-miljön, som även griper in på djupet av er organisation.

Läs vår broschyr
Granska varje del av verksamheten

Granska varje del av verksamheten

Genom en rad workshops, intervjuer och tester utför våra specialister en ingående granskning av er strategi och löpande hantering av IT-säkerhet. Vi tittar på allt – från er förändringshantering till kommunikation och hur medarbetarna agerar. Vi studerar också hur ni uppfyller olika regelverk. När vi sedan vet var ni står kan våra säkerhetsspecialister ge rätt råd om åtgärder som krävs för att er säkerhet ska leva upp till alla krav.

Riskhantering

Riskhantering

Vi identifierar riskerna inom er verksamhet och ert data. Vi föreslår hur ni kan åtgärda dessa så tidigt och så effektivt som möjligt. Eftersom IT-systemen förändras ständigt sätter vi även fokus på den styrning och de processer som används vid omkonfiguration, underhåll och uppgraderingar. Vi föreslår kompletteringar och diskuterar olika sätt att stödja er infrastruktur.

Medvetenhet och informationsspridning

Medvetenhet och informationsspridning

Kunnig och alert personal är den första försvarslinjen mot cyberattacker. För att lägga en stark grund till en effektiv säkerhetsstrategi är det avgörande att förstå hur hoten uppträder och hur de riskerar att påverka era verksamhetssystem. För att kunna skydda ert data studerar vi också vem som har tillgång till det och hur de kan sprida information.

Incidenthantering

Incidenthantering

Vi bedömer er förmåga att spåra och reagera mot säkerhetsincidenter, så att ni kan minimera deras påverkan. Vi förebygger incidenter som orsakas av den mänskliga faktorn genom att studera hur era medarbetare uppträder och hur medvetna de är – och arbetar sedan för förbättring. På så vis bidrar vår granskning till att minska cyberhoten och konsekvenserna de kan få för er organisation.

En strategi för förbättring

En strategi för förbättring

Genom våra tjänster för löpande hantering av cybersäkerhet och rådgivning från våra specialister kan Proact hjälpa er organisation att fastställa en strategi och att få den på plats som en naturlig del i ert dagliga arbete.

Fördelar

Från insikt till handling

Från insikt till handling

Tack vare mätningar, strategisk vägledning och åtgärdsplaner

Oberoende rådgivning

Oberoende rådgivning

Våra expertråd bygger på lång erfarenhet och är inte färgade

Framtidssäker

Framtidssäker

Välj en strategi som matchar era framtidsplaner och tillväxt

Uppfyll lagkrav

Uppfyll lagkrav

Från GDPR och andra regelverk

Smarta investeringar

Smarta investeringar

Bekanta er med ny teknologi innan ni köper den

Välutbildad personal

Välutbildad personal

Svagheter som kan vändas till att bli ert starkaste försvar

Våra kunder säger

Att säkerställa att vårt data är skyddat ligger i vår natur. Proact är branschledande inom datasäkerhet, så det här samarbetet betyder att våra användare kan lita på att deras information är säkrad enligt högsta möjliga standard. Vi ser fram emot att arbeta med Proact och ett ömsesidigt fördelaktigt och produktivt samarbete.

Andrew Rut, CEO, MyMeds&Me

Kontakta oss