Säkerhet

En partner att lita på – med den kompetens ni behöver

Svårfångad kompetens

Att skydda verksamhetens mest värdefulla tillgångar – dess information – har högsta prioritet för alla organisationer. För de flesta av Proacts kunder är det dock svårt och väldigt kostsamt att lösa detta helt på egen hand. Det är svårt eller orimligt dyrt att anställa medarbetare med spetskompetens inom IT-säkerhet, vilket gör företaget ännu mer sårbart i takt med att cyberhoten växer i antal och frekvens. I det läget är Proact en erfaren partner som hjälper er att bli trygga genom våra tjänster för informationssäkerhet och ansvarsfull hantering av data så att ni uppfyller regelverk som GDPR.

Talande siffror

Talande siffror

Proacts specialister inom cybersäkerhet ansvarar idag för att skydda över 250 Petabyte data i våra datacenter över hela Europa. Varje dag analyserar vi 250 miljoner säkerhetsloggar för att upptäcka potentiella intrång och kan direkt och exakt rapportera och varna om misstänkta hot.

Vi driver flera säkerhetscentra (SOC, security operations centre), som arbetar dygnet runt, en verksamhet som är kvalitetscertifierad (enligt ISO27001 och PCI-DDv3.2) med ett brett tjänsteutbud till stöd för säkerheten hos våra kunder och för att skydda deras data.

SIEM

SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) skyddar er verksamhet och IT-systemen mot möjliga säkerhetshot. Det är en säkerhetslösning som ger er detaljerad övervakning 24x7 med varningsmeddelanden vid misstänkta händelser. Proact utför logganalys av aktiviteter både i system och bland användarna, information som granskas och registreras i nära realtid. Tillsammans med intelligent filtrering och effektiv prioritering betyder det att brådskande varningar kan skickas till rätt personer i rätt tid.

Läs mer
Sårbarhetsanalys

Sårbarhetsanalys

När er närvaro på nätet växer kan det också göra er mer sårbara, med en ökad risk för att säkerhetshål som kan utnyttjas av hackare uppstår. Genom att övervaka hela er IT-infrastruktur kan vi tidigt upptäcka sådana luckor. Vi följer upp det med incidentrapportering, rådgivning och support som hjälper er att åtgärda bristerna innan de utnyttjas av angripare.

Läs mer
GDPR

GDPR

Proact kan leda er rätt i arbetet med att skapa goda rutiner för hantering av personuppgifter så att ni uppfyller kraven från den nya dataskyddslagstiftningen GDPR – samma krav som vi ställs inför som leverantör av molntjänster och förvaltare av våra kunders data.

Security Operations Centre

Security Operations Centre

Proact Virtual Security Operations Centre (vSOC) fungerar som en förlängning av ert IT-team och ger tillgång till säkerhetsexpertis dygnet runt. En kostnadseffektiv lösning som förstärker skyddet för er organisation. Vi granskar rapporter, skickar vidare viktiga varningsmeddelanden och ger råd om lämpliga åtgärder. vSOC erbjuder det heltäckande, aktiva skydd som många organisationer önskar, till en rimlig kostnad.

Läs mer

Fördelar

Erfarenhet

Erfarenhet

Vi har skyddat verksamhetskritiskt data sedan 1994

Kostnadseffektiv

Kostnadseffektiv

Tillgång till specialistkompetens utan dyr rekrytering

Pålitlig

Pålitlig

Proact skyddar över 100 Petabyte data åt mer än 3 500 kunder

Regelefterlevnad

Regelefterlevnad

Proacts rådgivning om GDPR bygger på vår egen erfarenhet

Effektivt skydd

Effektivt skydd

Mot säkerhetshot som uppträder oftare och blir allvarligare

Våra kunder säger

Att säkerställa att vårt data är skyddat ligger i vår natur. Proact är branschledande inom datasäkerhet, så det här samarbetet betyder att våra användare kan lita på att deras information är säkrad enligt högsta möjliga standard. Vi ser fram emot att arbeta med Proact och ett ömsesidigt fördelaktigt och produktivt samarbete.

Andrew Rut, CEO, MyMeds&Me

Med ett litet internt IT-team i London och många kontor och kraftverk på den afrikanska kontinenten har hanteringen av våra system varit extremt utmanande. Samarbetet med Proact har givit oss flexibilitet och trygghet i att veta att vårt data och våra tjänster snabbt kan återställas om olyckan är framme.

Gary Mitchem, IT Director, Globeleq

Kontakt

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Kundreferenser

Erzbistum Bamberg (in English)

Proacts uppgift var att säkerställa säkerheten för Erzbistum Bamberg och samtidigt stödja ett stort antal interna slutanvändare.

Learn more