Automatisering

Rätt verktyg och support för en effektivare IT-leverans

Vägen till lyckad automatisering

Det dagliga arbetet med att förse användarna med IT-tjänster utförs till stora delar manuellt, vilket kräver tid och betydande resurser. Många organisationer efterlyser därför nya lösningar för automatisering av driften och rutiner som kan göra leveransen effektivare. Automatisering kan dock bli komplicerat och det är vanligt att projekt misslyckas då svårigheterna underskattas och tiden inte räcker till. Med stöd av Proacts specialister och vårt erbjudande med såväl tjänster som effektiva verktyg skapar ni rätt förutsättningar för att automatisera er miljö.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt

Proacts team arbetar enligt vår beprövade metodik där vi genomför automatiseringsprojekt i sex väl definierade steg. Vi börjar med att granska er befintliga miljö för att se vilka utmaningar som väntar. Sedan samlar vi in all information som behövs för att noggrant planera tider, logistik och aktiviteter. Vidare genomför vi en workshop med era nyckelpersoner för att kartlägga er infrastruktur, konfigurationer och era krav. Installationen sker först i en testmiljö innan vi bygger er produktionsmiljö och utbildar era medarbetare.

Färdiga arbetsflöden

Färdiga arbetsflöden

Utöver Proacts team och vår breda specialistkompetens har vi flera hjälpmedel som kan förbättra er IT-leverans. Bland annat har vi ett omfattande bibliotek med arbetsflöden som anpassats till automationsplattformen vRealize från VMware. Här finns redan över 500 färdiga och testade arbetsflöden som omfattar praktiskt taget alla IT-tjänster och varje aktuell systemleverantör. Det betyder dels att våra installationer fungerar direkt, dels att det går snabbare att  genomföra dem.

Support efter era behov

Support efter era behov

Vi är en partner som ni kan fortsätta vända er till med förtroende även när lösningen finns på plats. Som komplement till våra tjänster och verktyg för automatisering erbjuder Proact en rad alternativ för support och underhåll, så att ni kan skapa största möjliga nytta genom automatisering.

Fördelar

Snabbare leverans av tjänster

Snabbare leverans av tjänster

Kapa ledtiderna genom automatisering av manuella rutiner

Bättre styrning

Bättre styrning

Goda rutiner kan förebygga skugg-IT och en spretig miljö

Leverans med högre kvalitet

Leverans med högre kvalitet

Minska utrymmet för fel som orsakas av den mänskliga faktorn

Enklare hantering

Enklare hantering

Användarvänlig automationsplattform underlättar

Pålitlig partner

Pålitlig partner

Vi har erfarenhet, verktyg och resurser

Snabbare installation

Snabbare installation

Vinn tid med över 500 färdiga arbetsflöden tillgängliga

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.