Strategisk rådgivning

Ta reda på var er IT står och hur ni kan närma er molnet

Planera molnresan med Proact

Proact är oberoende rådgivare, därför kan vi alltid föreslå det bästa sättet att utveckla och effektivisera er IT-leverans – lösningen utgår från era behov och är inte given på förhand. Vi börjar med att ta reda på hur er organisation fungerar och verksamhetens mål för att sedan hitta en matchande lösning. Vi kallar det Business Cloud Alignment.

BCA: Att synka verksamheten med molnet

BCA: Att synka verksamheten med molnet

Proacts metodik Business Cloud Alignment (BCA) hjälper er att ta fram en molnstrategi som tar hänsyn till fem grundläggande faktorer: affärsvärde, risk, kostnader, beredskap, samt er befintliga IT-miljö. Vi guidar er genom varje beslutssteg och ser till era motiv för förändring. Det ger oss underlag till att utforma den molnlösning och utvecklingsplan som passar er bäst, och inte minst att den synkar med verksamheten.

Gör en molnstrategi på en dag

Gör en molnstrategi på en dag

För att skapa bred förståelse bland era medarbetare om vilka värden som molnet kan tillföra er verksamhet föreslår vi en workshop, BCA Rapid Insight. Där går vi igenom vilka förändringar som väntar och tar reda på hur alla ställer sig till molnet. Vi tar upp mycket mer än bara rena IT-frågor. Det handlar också om era förväntningar, tveksamheter och olika slags molnlösningar. I slutet av dagen kommer våra konsulter att ha skaffat allt underlag de behöver för att ta fram en alldeles egen plan som visar er vägen till molnet.

Ladda ner vår broschyr om BCA Rapid Insight

Fördelar

Verksamhetsfokus

Verksamhetsfokus

Se vad som betyder mest för er organisation

Förutsättningslöst

Förutsättningslöst

Vi föreslår den lösning som blir bäst för er

Oberoende

Oberoende

Vi försöker inte sälja på er en viss lösning eller system

Rådgivande

Rådgivande

Få igång en diskussion som handlar om mer än teknik

Snabb

Snabb

Få en anpassad strategisk plan inom en dag

Engagerande

Engagerande

En workshop sätter fart på diskussionen och ger nya idéer

Våra kunder säger

Proact har omfattande kompetens inom virtualisering, backup och drift av molntjänster och har bistått med kvalificerad rådgivning om lösningar och möjligheter. Att välja Proact som partner var ett självklart val för fortsättningen på vår resa mot hybridmolnet.

John Andersen, Head of IT, NEXT

Vi planerar för en stegvis övergång till molnet och det arbetet blir enklare med den flexibla och skalbara molnlösning som Proact erbjuder. Vi ser också att vi kommer att ha stor nytta av Proact som rådgivare, tack vare deras breda kompetens både kring molnet och den IT-miljö som vi har idag

Gürhan Özay, IT-ansvarig, Colly Company

Med molntjänster från Proact har vi kunnat börja fokusera på viktigare uppgifter än bara den dagliga driften. Vår IT-personal får mycket mer tid till att fokusera på värdefulla affärsprojekt. Eftersom Proact övervakar våra system 24x7 är vi helt trygga med att de kommer att ta itu med eventuella problem innan något går fel.

Gary Wilson, Director of IT, Digby Brown

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Holland Colours (in English)

För att säkerställa kontinuitet i hela världen, sökte Holland Colors en IT-partner som kunde ta hand om hela infrastrukturen. Valet föll på Proact och våra tjänster.

Läs mer

Comcare (in English)

När Comcare plötsligt fick ett stort antal nya kunder tog man hjälp av Proact och vår Proact Hybrid Cloud-lösning.

Läs mer

Samhall

För en stor organisation som Samhall handlar övergången till Office 365 om mer än att flytta användarnas konton och brevlådor från de fyra befintliga Exchangeservrarna. Läs om företagets omställning till molnet.

Läs mer