Byte av plattform

Med tjänsterna i fokus blir övergången enklare och riskerna mindre

Övergång på verksamhetens villkor

Att flytta tjänster till en ny plattform är en komplex uppgift och många organisationer har inte alla resurser eller den kompetens som krävs för att klara den på egen hand. Då kan Proact hjälpa till. Våra specialister tar sig an plattformsbytet med er verksamhet för ögonen och lägger fokus på tjänsterna istället för att låta tekniken styra. Det gör det möjligt att minska riskerna, förenkla planeringen och minimera risken för att verksamheten störs i samband med övergången.

Omställning på olika sätt

Omställning på olika sätt

Ett plattformsbyte kan innebära att en eller flera IT-tjänster flyttas till en ny plattform i ert eget datacenter, till Proacts datacenter eller till molnet. Det kan också betyda att vi tar över ansvaret för driften av de berörda tjänsterna från er eller från den tidigare tjänsteleverantören.

Beprövad metodik

Beprövad metodik

Proact har lång erfarenhet av att planera och genomföra plattformsbyten och att flytta system. Vi tillämpar ett praktiskt och verksamhetsorienterat synsätt där vi till att börja med skaffar oss grundlig förståelse för er organisation. Sedan följer vi vår beprövade, ITIL-baserade metodik för att genomföra övergången i sex steg och säkerställa leveransen av er tjänst.

Gedigen molnerfarenhet

Gedigen molnerfarenhet

Med stöd av Proact och våra tjänster för molnimplementering får organisationer med begränsade resurser och molnexpertis möjlighet att gå över till en molnplattform. Vår insats börjar med rådgivning om omställningen till molnet och går vidare med lösningsdesign, upphandling och implementering av en molnlösning som är anpassad till er. Som oberoende specialister står vi alltid fria att föreslå dn bästa lösningen för er och vi har inga bakomliggande motiv till att rekommendera en viss teknik eller tillverkare.

Tjänsteutveckling

Tjänsteutveckling

När flytten av er tjänst är avklarad och den fungerar på den nya plattformen tar nästa fas vid, som handlar om att utveckla och förbättra den. Våra specialister tittar på er IT-infrastruktur, applikationer och verksamhetsprocesser, och använder sina verktyg för att skapa förbättringar.

Våra insatser för tjänsteutveckling startar så tidigt som möjligt, och de avslutas först när er miljö har uppnått de satta målen när det gäller funktion och produktivitet.

Fördelar

Snabb

Snabb

Kortare ledtider med flera parallella processer

Framgångsrik

Framgångsrik

Tack vare beprövad metodik och pilotprojekt

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Genom en rad funktionstester och valideringar

Störningsfri

Störningsfri

Vi går noggrant igenom riskerna i förväg

Bättre överlämning

Bättre överlämning

Tack vare genomtänkt lagarbete

Engagerande

Engagerande

Skapa delaktighet genom dialog, rådgivning och workshop

Våra kunder säger

Proact överraskade verkligen genom att kunna leverera på en en extremt utmanande kravspec. BiP har nu fått en förenklad, kostnadseffektiv, säker och mycket flexibel IT-miljö som är lättare att använda - något som varit otänkbart utan Proact och deras kompetens.

Grant Smith, Head of IT, BiP Solutions

Proact visade stort engagemang och intresse för att ge oss en lösning som svarar precis mot våra behov. Vi har nu en säker och mer anpassningsbar IT-infrastruktur levererad som tjänst, med en avtalad servicenivå.

Helena Engström, Chief Project Officer, Skandiatransport

Kontakta oss

By clicking Send now, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.

Kundreferenser

Comcare (in English)

När Comcare plötsligt fick ett stort antal nya kunder tog man hjälp av Proact och vår Proact Hybrid Cloud-lösning.

Läs mer

Samhall

För en stor organisation som Samhall handlar övergången till Office 365 om mer än att flytta användarnas konton och brevlådor från de fyra befintliga Exchangeservrarna. Läs om företagets omställning till molnet.

Läs mer

LoQutus (in English)

När LoQutus befintliga infrastruktur nådde "end of life" samtidigt som företagets skulle flytta till nya lokaler beslutade IT-teamet att det var dags för en ny strategi. Lär dig varför de valde att Proact fick hosta deras miljö

Läs mer