Wi-Fi as a Service

Snabba, säkra trådlösa nätverk som täcker hela organisationen

Idag har vi alla höga krav på Wi-Fi-uppkoppling

Vi ställer allt högre krav på fungerande Wi-Fi. Både på fritiden och på jobbet förväntar vi oss täckning och snabb trådlös uppkoppling, utan krångel. Att göra det enkelt för användarna ställer dock höga krav på nätverket och dess drift. Investeringar i både utrustning och kompetens kring driften riskerar att bli en belastning. Det är bakgrunden till att allt fler organisationer vänder sig till Proact och vår tjänst Wi-Fi as a Service (WaaS).

Tjänst med helhetsansvar

Tjänst med helhetsansvar

WaaS från Proact innebär att vi tar ansvar för allt som hör till era Wi-Fi-nätverk. Vi sköter driften på distans med hjälp av säkra förbindelser och kan hantera den trådlösa infrastrukturen på alla platser där ni har verksamhet, till och med i flera länder.

WaaS är en molnbaserad lösning som ersätter de traditionella trådlösa styrenheter som måste installeras på plats. Den fungerar lika bra för kunder med ett kontor som för stora organisationer där många arbetsplatser och orter knyts samman av ett företagsnätverk (WAN).

Vad som ingår

Vad som ingår

Proact tillhandahåller era trådlösa accesspunkter. Vi kan även sköta installationen mot en extra avgift, annars kan ni utföra det på egen hand, via fastighetsägaren eller en specialiserad installatör.

När era accesspunkter finns på plats övervakar och hanterar vi ert Wi-Fi-nätverk löpande och säkerställer att ni alltid har uppkoppling utan att behöva lyfta ett finger för att få det att fungera.

I tjänsten ingår även uppgraderingar när sådana blir tillgängliga, mjukvarusupport och utbyte av hårdvara. Allt ni behöver för att förse era medarbetare eller kunder med det de förväntar sig: ett snabbt och stabilt Wi-FI-nätverk.

Säker fjärrstyrning

Säker fjärrstyrning

Proact konfigurerar och kontrollerar era accesspunkter på distans, dygnet runt. En krypterad VPN-förbindelse används för kommunikationen mellan era accesspunkter och det centralt placerade styrsystemet som hanteras av våra specialister.

Möjlighet till självservice

Möjlighet till självservice

I vår lösning ingår en självserviceportal där ni har möjlighet att kontrollera status för ert Wi-Fi-nätverk, belastningar och bandbredder. Portalen erbjuder också verktyg för rapportering, loggning av förändringsmeddelanden och för att skapa gästkonton för tillfälliga användare. En annan möjlighet är att låta användaren anmäla sig själv, ange en inloggningskod eller betala för att få uppkoppling.

Vi kan mer än Wi-Fi

Vi kan mer än Wi-Fi

Tack vare Proacts breda nätverkskompetens kan vi även integrera er WaaS-lösning med andra nätverkstjänster som WAN as a Service, LAN as a Service eller Firewall as a Service. Med en leverantör som ansvarar för hela ert företagsnät får ni del av ytterligare skalfördelar, samtidigt som det blir färre potentiella felkällor. Se vidare under ”Ytterligare tjänster” nedan.

Fördelar

Lägre kostnader

Lägre kostnader

Jämfört med att installera all utrustning på plats

Slipp ansvar för drift

Slipp ansvar för drift

Proacts specialister tar hand om allt

Wi-Fi överallt

Wi-Fi överallt

På kontor, hotell, restauranger, butiker eller arenor

Bred kompetens

Bred kompetens

Proacts specialister kan även ta hand om era WAN och LAN

Komplett support

Komplett support

Er personal kan istället ägna sig åt verksamheten

Avtalad servicenivå

Avtalad servicenivå

Garanterad tillgänglighet för Wi-Fi (99,9%) och svarstider

By clicking Sign up, I agree to the terms and conditions outlined in the Proact Privacy Policy.