Skydd mot säkerhetshot

Skapa en vattentät strategi för cybersäkerhet

Intrång och cyberbrott kan idag drabba alla, även några av världens största och mest kända organisationer har drabbats av brott mot datasäkerheten. Även omfånget på cyberattacker och informationsstölder ökar. Säkerhetsstrategin hamnar därför allt högre upp på IT-agendan. Samtidigt ökar antalet dataintrång. Angreppen riktar sig mot alla typer av företag, oavsett storlek eller bransch. I en värld där all verksamhet är digital kan även korta störningar eller avbrott leda till betydande skador för hela verksamheten.
Dessutom ställs företag och organisationer inför ökade krav från regelverk och lagar, bland annat EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.
I takt med att risken för cyberattacker ökar blir det helt avgörande att tillägna sig de kompetenser och processer som krävs för att skydda organisationens viktigaste tillgångar. För att hålla er uppdaterade och förbättra skyddet är en god början att ta reda på mer om Proacts breda utbud av säkerhetstjänster.

Success stories

Erzbistum Bamberg (in English)

Proacts uppgift var att säkerställa säkerheten för Erzbistum Bamberg och samtidigt stödja ett stort antal interna slutanvändare.

Learn more