Tillgänglighet

Att möta användarnas krav på tillgänglighet

Idag är tillgänglighet ett nyckelbegrepp. Avbrott på digitala tjänster kan skada företaget både externt och internt. Om till exempel betalningar på nätet slutar fungera, hur reagerar då kunden? Och vad händer med allt som inte hinns med på grund av högar med klagomål hos kundtjänst och ekonomiavdelning? Idag förväntar sig användare full tillgänglighet till alla tjänster dygnet runt.

Utmaningen är alltså att förebygga risken för avbrott. Men hur förenar man tuffa KPI:er för driftsäkerhet med begränsade budgetar och resurser?
Ta hjälp av våra specialister på företagslösningar, och se hur Proacts tjänster kan säkra en hög nivå av tillgänglighet.

Success stories

Erzbistum Bamberg (in English)

Proacts uppgift var att hjälpa Erzbistum Bamberg att rusta sig för framtiden. Detta uppnåddes tack vare ökad hastighet, prestanda, skalbarhet och tillgänglighet.

Läs mer

Globeleq (in English)

Med knapp budget- och få specialistresurser sökte Globeleq en betrodd rådgivare med kompetensen för att göra en verklig skillnad. Ta reda på varför man valde Proact.

Läs mer

Pro-Duo (in English)

Ta reda på hur Proact förbättrade infrastrukturen för denna återförsäljare av professionella skönhetsprodukter, vilket ledde till förbättrad prestanda och rapporteringshastighet.

Läs mer