Vi hjälper dig att skapa värde av ert data

Ser till att era medarbetare, er IT-avdelning och er organisation arbetar smartare än någonsin tidigare
Proact genomförde en omfattande översyn av vår infrastruktur för lagring och backup för att förbättra vår nuvarande miljö på alla sätt. Lösningen har gett oss kraftigt förbättrad prestanda och kapacitet, vilket ger oss en god grund för framtida tillväxt och förenklad förvaltning.
Mark Balcombe

Biträdande verksamhetschef, Bell and Clements

Artificiell intelligens
Skapa supersnabb, extra tillförlitlig IT-infrastruktur som gör AI möjligt.
Analytics
Med våra analysverktyg får ni tillgång till viktiga insikter som ni kan använda för att förbättra er IT-verksamhet och den service ni levererar till användarna, snabbare. Vi hjälper er både att välja rätt verktyg och att implementera dem.
Automatisering
Lösningar som er organisation kan ta till sig för att eliminera fel och förseningar – och därmed driva er organisation framåt.
Arbetsplatstjänster
Microsoft 365 är en enormt kraftfull uppsättning verktyg och lösningar som gör det möjligt för era medarbetare att bli bättre sammankopplade och mer engagerade. Att migrera till Microsoft 365 är ett viktigt steg i er digitala transformation. Vi hjälper er att lyckas tack vare tjänster som omfattar rådgivning, migrering, implementation och drift.
Konsulttjänster
Våra konsulter hjälper er att skapa värde ur ert data. Vi täcker alla steg i den digital transformationen, från strategisk rådgivning och utvärdering, till lösningsdesign, migrering, implementation, projektledning och utbildning, till optimering i form av hälsokontroller och underhåll.

The power of data

Data är kraftfullt. Men hur det lagras, ansluts, skyddas och används förändras. För att lyckas behöver du en partner som kan hjälpa dig att dra nytta av dessa förändringar.

Proact kan tillföra värde i varje steg i processen. Vi kan hjälpa till att utforma er datastrategi så att ni får den teknik som passar er. Vi kan hjälpa er att lagra, ansluta, skydda och säkra ert data så att ni, och bara ni, kan komma åt och dela ert data snabbt och kostnadseffektivt. Och vi kan hjälpa er att skapa värde av ert data genom avancerad AI-teknologi, analys och automatisering.

Det är det vi kallar #ThePowerOfData