Vi hjälper er att skapa värde av ert data

Se till att era medarbetare, er IT-avdelning och er organisation arbetar smartare än någonsin tidigare
Proact genomförde en omfattande översyn av vår infrastruktur för lagring och backup för att förbättra vår nuvarande miljö på alla sätt. Lösningen har gett oss kraftigt förbättrad prestanda och kapacitet, vilket ger oss en god grund för framtida tillväxt och förenklad förvaltning.
Mark Balcombe

Biträdande verksamhetschef, Bell and Clements

Analytics
Med våra analysverktyg får ni tillgång till viktiga insikter som ni kan använda för att förbättra er IT-verksamhet och den service ni levererar till användarna, snabbare. Vi hjälper er både att välja rätt verktyg och att implementera dem.
Automatisering
Lösningar som er organisation kan ta till sig för att eliminera fel och förseningar – och därmed driva er organisation framåt.
Artificiell intelligens
Skapa supersnabb, extra tillförlitlig IT-infrastruktur som gör AI möjligt.

Vi skapar värde av ert data

För att få maximalt värde av sitt data måste de grundläggande byggstenarna för datastrategi, lagring, sammankoppling och skydd finnas på plats. På Proact tar vi oss tid att förstå er organisation, hjälper er att lägga grunderna så att ni kan skapa konkurrensfördelar genom att nyttja ert data.

Det är vad vi kallar #ThePowerOfData