Vi skyddar och säkrar ert data

Backup och disaster recovery skyddar ert data. Säkerhet mildrar cyberhoten – kombinera med fortlöpande support och drift

Proact genomförde en omfattande översyn av vår infrastruktur för lagring och backup för att förbättra vår nuvarande miljö på alla sätt. Lösningen har gett oss kraftigt förbättrad prestanda och kapacitet, vilket ger oss en god grund för framtida tillväxt och förenklad förvaltning.

Mark Balcombe

Biträdande verksamhetschef, Bell and Clements

Backup

Skydda ert kritiska data med en modern lösning för backup och återläsning. Hos Proact är backup en del av vårt dna och vi kan därför erbjuda ett effektivt och tillförlitligt dataskydd, oavsett var ert data lagras, lokalt eller i molnet.

Disaster recovery

Vi erbjuder flexibla DR-lösningar och -tjänster för att er organisation ska kunna återställa sitt data snabbt utan behov av en dyr sekundär site.  

Säkerhet

Vårt SOC (säkerhetsoperationscenter) kompletterar ert IT-team och erbjuder tillgång till kunniga säkerhetskonsulter som använder spjutspetsteknologi och cyberinformation för att leverera omfattande, säkerhetstjänster som skyddar ert data 24/7.

Support

Våra supporttjänster säkerställer att ni kan arbeta på som vanligt efter händelser som påverkat er miljö. Med en enda kontaktpunkt kan du vara säker på att ert ärende kommer att hanteras och lösas så snabbt som möjligt.

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster inom lagring täcker alla steg i den digitala transformationen, från strategisk rådgivning och utvärdering, till lösningsdesign, migrering, implementation, projektledning och utbildning, till optimering i form av hälsokontroller och underhåll.

The power of data

Data är kraftfullt. Men hur det lagras, ansluts, skyddas och används förändras. För att lyckas behöver du en partner som kan hjälpa dig att dra nytta av dessa förändringar.

Proact kan tillföra värde i varje steg i processen. Vi kan hjälpa till att utforma er datastrategi så att ni får den teknik som passar er. Vi kan hjälpa er att lagra, ansluta, skydda och säkra ert data så att ni, och bara ni, kan komma åt och dela ert data snabbt och kostnadseffektivt. Och vi kan hjälpa er att skapa värde av ert data genom avancerad AI-teknologi, analys och automatisering.

Det är det vi kallar #ThePowerOfData