Genom ständig utveckling och förbättring av vår verksamhet och våra produkter ska Proact leverera anpassade tjänster och lösningar inom IT-infrastruktur, med rätt kvalitet, vid rätt tid och till avtalat pris. Vi ska uppfylla eller överträffa krav och förväntningar från kunder och övriga intressenter och kontinuerligt öka värdet av vårt erbjudande.

För att uppnå önskad kvalitet krävs att alla anställda är involverade och samarbetar och vi ska:

  • Göra rätt från början
  • Leverera rätt kvalitet i alla led
  • Ha kompetenta medarbetare och ledare
  • Arbeta med ständiga förbättringar

Våra övergripande kvalitetsmål är att alla våra intressenter ska vara nöjda och att företaget ska vara lönsamt. För uppföljning av kvaliteten genomför vi regelbundna kund- och medarbetarundersökningar.

Proact har arbetat målmedvetet med kvalitet under många år och i juni 2016 certifierade vi oss även på ISO 9001. ISO-certifikat för våra orter: GöteborgKistaLinköpingMalmö och Örebro.